PrimaLoft – lider w zaawansowanych rozwiązaniach materiałów technologicznych wprowadza PrimaLoft Bio, syntetyczną izolację stworzona w 100% z recyklingowanych i biodegradowalnych włókien. Projekt rozwijany przez ostatnie cztery lata przez zespół firmy składający się z naukowców i inżynierów, oświadczył o dokonaniu przełomu bez zmian właściwości izolacji.  

włókno biodegradowalne

W przyspieszonych warunkach testowych naśladujących środowisko składowiska śmieci, włókna PrimaLoft Bio uzyskały stan niemal całkowitej biodegradacji w 394 dni. Jest to dużo lepszy wskaźnik w porównaniu do standardowych włókien poliestrowych będących w tych samych warunkach. Technologia produkcji biodegradowalnego włókna nie powoduje zmian w działaniu, wyglądzie, czy dotyku ubrania. Oczekuje się, że dostępne będzie w sprzedaży już 2020.

Misja PrimaLoft

Mike Joyce, prezes i CEO PrimaLoft deklaruje, że działalność PrimaLoft Bio dąży do przedefiniowania czym tak naprawdę jest pojęcie bycia przyjaznym dla środowiska. Zdaniem prezesa recykling, to dobry początek, jednak PrimaLoft Bio pragnie udzielić jeszcze lepszej odpowiedzi na kwestie środowiskowe, z którymi zmierza się przemysł. Do globalnych problemów zalicza się zagadnienie rozprzestrzeniania się tekstylnych resztek i mikroplastiku. PrimaLoft pragnie mieć pozytywny wpływ poprzez wykorzystanie swoich kluczowych kompetencji w dziedzinie nauk materiałowych i polimerów.

Technologia produkcji biodegradowalnych włókien syntetycznych może stanowić kluczowe rozwiązanie na poziomie materiału do urzeczywistnienia wizji ku równowadze środowiska.

Włókna trwałe i przyjazne środowisku

Pomysł powstał w 2014 dzięki zespołowi zarządzania produktem PrimaLoft. Po dwóch latach badań, rozpoczęto trwający kolejne dwa lata etap rozwoju procesu i ponad rok testów w niezależnym laboratorium.

Włókna PrimaLoft Bio uległy rozpadowi w warunkach ekspozycji w środowisku wysypiska śmieci lub oceanu. Firma dostosowała włókna, tak aby były ,,atrakcyjniejsze” dla występujących tam naturalnie mikrobów znalezionych w środowiskach beztlenowych. Mikroby pożerają włókna w znacznie szybszym tempie oddając izolację naturze. Proces biodegradacji pozostawia wodę, metan, węgiel, dwutlenek węgla i biomasę. Nowy produkt będzie biodegradowalny jedynie w przypadku wystawienia go na działanie mikrobów na składowiskach śmieci lub w wodach oceanu zatem izolacja pozostaje wysoce trwała podczas cyklu użycia w ubraniu.

maszyna

Zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne

PrimaLoft Bio zwiększa swój zasięg jako firma nieugięcie odpowiedzialna dzięki dostarczaniu rozwiązań przyjaznych środowisku celem zmniejszenia wpływu na naszą planetę. Do dziś PrimaLoft uratowała ponad 84,7 milionów plastikowych butelek z wysypisk smieci i przekształciła je w zaawansowane izolacje technologiczne.

Według PrimaLoft do 2020 roku 90% produktów izolacyjnych będą posiadały zawartość co najmniej 50% pokonsumpcyjnych materiałów z recyklingu, co nie będzie miało wpływu na działanie produktu. Wcześniej tego roku, PrimaLoft przedstawiła pierwsza izolację w 100% stworzoną z recyklingowanego materiału.

włókno

Idąc dalej, PrimaLoft dąży do zmian w kwestii ochrony środowiska kładąc szczególny nacisk na rozwiązania prowadzące do redukcji energii i emisji węgla używając biodegradowalnych produktów i włączając udział włókien pochodzenia roślinnego w swoich produktach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here