DANE KONTAKTOWE

Europejski Portal Tekstyliów Technicznych – TeTex.

Redakcja:

Wielka Brytania
167 Askham Lane
YO24 3JA York
(0044) 788 497 7809
(0044) 190 420 6905
www.tetex.co.uk
Oddział Polska
ul. Kłobucka 7
02-699 Warszawa
(0048) 22 101 39 98

www.tetex.com

Filia Łódź
Rojna71C,
91-134 Łódź
(0048) 42 611 02 08
(0048) 661 256 017
www.tetex.com.pl