Green Initiatives właśnie ogłosiło RE: FORM – wszechobejmujący nowy program mający na celu edukację konsumentów na temat wpływu dzisiejszych zwyczajów związanych z konsumpcją odzieży i tego, jak społeczeństwo może pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Rozpoczęty we współpracy z Community Centre Shanghai i Crown Relocations, RE: FORM będzie służyć jako platforma do usuwania odpadów włókienniczych w różnych punktach łańcucha wartości poprzez wymianę informacji, uruchamianie kreatywnych kampanii zachęcających do indywidualnych działań, współpracę z korporacjami i szkołami w celu edukowania pracowników i studentów, a także zapewnić przejrzysty, łatwy i niezawodny sposób ponownego wykorzystywania i recyklingu odzieży.

Każdego roku Chiny produkują ponad 26 milionów ton odpadów włókienniczych (około 70 000 ton dziennie!). Podobno 400 procent więcej niż 20 lat temu. Greenpeace zgłasza, że ​​trzy czwarte trafia na wysypiska po zaledwie kilku zastosowaniach, podczas gdy w rzeczywistości 99 procent zużytych przedmiotów może zostać poddanych recyklingowi.

Produkcja i usuwanie tekstyliów stanowią rosnące zagrożenie dla środowiska. Na przykład bawełna stanowi ponad połowę całej odzieży produkowanej na całym świecie i stanowi odpowiednio 24% i 11% ogólnej sprzedaży w zakresie środków owadobójczych i pestycydów. Po utylizacji ubrania uwalniają chemiczne barwniki, które zanieczyszczają glebę, a spalanie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. Wywiera też ogromną presję na składowiska.

RE: FORM podnosi świadomość na temat środowiskowego i społecznego wpływu konsumpcji odzieży. Organizowane będą wydarzenia publiczne, kampanie społeczne, spersonalizowane warsztaty świadomości i inne działania mające na celu pogłębienie dyskusji na temat ekologicznych tkanin i zachęcanie do zmiany zachowań. Co więcej, dzięki partnerstwom z firmami, szkołami i detalistami, skrzynki zbiórki RE: FORM zostaną umieszczone w różnych miejscach w mieście, aby członkowie społeczności mogli wygodnie zrzucać zużyte ubrania, zapewniając w ten sposób, że zebrane przedmioty są wykorzystywane do maksymalnego wykorzystania.

„Większość ludzi wie, że kultura „wykorzystaj i wyrzucaj” nie jest zrównoważona, ale niewiele osób poświęca czas, aby ją rozwiązać” – mówi Nitin Dani, założycielka i dyrektor Green Initiatives. „To jest główna misja dla RE: FORM – zmiana postaw poprzez informację i inspirację oraz promowanie działań poprzez zapewnienie organizacjom i osobom indywidualnym dogodnego sposobu na wniesienie wkładu w rozwiązanie.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here