Jakie pojęcia branżowe warto znać?

Akryl, znany też jako orlon albo akrylonitryl, to wszechobecne dziś włókno syntetyczne. Wynaleziono je w 1941 roku w laboratoriach firmy DuPont. To amerykańskie przedsiębiorstwo to chemiczny potentat, mający na koncie wiele niezwykłych innowacji. W 1938 roku DuPont wprowadził do masowej produkcji poliamid, czyli nylon. Akrylonitryl, czyli nitryl kwasu akrylowego, cyjanek...
Poli(chlorek winylu) to polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu. Stosowany do wytwarzania tworzyw sztucznych. Ma właściwości termoplastyczne, charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, jest odporny na działanie wielu rozpuszczalników. Skrót PCV, powszechnie używany w Polsce, jest niepoprawny logicznie i językowo. W nazewnictwie międzynarodowym używa się...
Czym są poliamidy? Poliamid to dowolny polimer (substancja złożona z długich łańcuchów cząsteczek, zwanych merami), w którym powtarzające się jednostki w łańcuchu cząsteczkowym są połączone razem przez grupy amidowe. Grupy amidowe mają ogólny wzór chemiczny CO-NH. Mogą być wytwarzane przez oddziaływanie grupy aminowej (NH2) i grupy karboksylowej (CO2H), lub mogą...
Czym są biosyntetyki? Włókno biosyntetyczne składa się z polimerów wytworzonych z zasobów odnawialnych, w całości lub częściowo. Biosyntetyki stają się potencjalną alternatywą dla konwencjonalnych produktów syntetycznych. Główna różnica między włóknami biosyntetycznymi i konwencjonalnymi włóknami syntetycznymi leży w wykorzystywanych surowcach. Konwencjonalne syntetyki, takie jak poliester, nylon i akryl, wykorzystują surowce...

ABC Tetexu: Poliestry

Poliestry to polimery zawierające wiązania estrowe w swoich łańcuchach głównych.Jest to materiał syntetyczny wytworzony przez człowieka. Podstawowe cechy poliestrów to:Niehigroskopijny – wykazuje bardzo małą chłonność wody. Odporny na plamy – przynajmniej jeśli chodzi o substancje na bazie wody. Ta cecha poliestru wynika właśnie stąd, że nie chłonie on wody. Sprężysty – po odkształceniu wyjątkowo szybko powraca...
X